Stor indsigt i SMV virksomheder

Steen Holm (58 år) er strateg og specialist i

Strategi & Forretningsplaner

Virksomhedsdrift, Ledelse og Organisation

Salg, Marketing & Branding

Vækst, Markedsføring & -kommunikation

Analyser/Business Intelligence

Økonomiske & Kommercielle

Digitalisering
& IT

Administration & Processer

Erfaring

Direktør Steen Holm startede som tekniker i 1982, herefter har han haft job som salgsingeniør, afdelingschef, og senest administrerende- og nordisk direktør i perioden 2008-2018, hvor han har lavet 3 turn arounds samt vækstet mellemstore danske og internationale virksomheder til rekord omsætning og rekord indtjening.

Han har to gange selv været del i generationsskifter, af danske familieejede virksomheder, og han har håndteret 3 kriser i store og mellemstore landsdækkende virksomheder i 2001, 2009 og 2012.

Har erfaring med Generationsskifte, Opkøb, Fusion, Salgsmodning og Salg af virksomheder:

En række SMV virksomheder er blevet hjulpet med den komplekse , og ofte årelange, proces det er. Rollen har både været som konsulent og bestyrelsesformand.

Over 20 års erfaring fra virksomheder med handel, produktion, installation og service inden for byggeri, køretøjs-, hydraulik- og produktionsindustri, i store internationale børsnoterede, offentlige samt mellemstore familieejede virksomheder med 15-55 medarbejdere.

Uddannelser

CV

Personligt

Som resultatorienteret, struktureret, strategisk tænker og stærkt analytisk, løses komplekse og store opgaver på meget højt niveau.

Sprog

Engelsk, svensk, norsk er på forhandlingsniveau og tysk på forståelsesniveau i både skrift og tale.

Værdi

Vision

Alle virksomheder har positiv vækst og god indtjening.

Mission

GreveHolm Consult´s formål er som Rådgivere, Virksomheds-konsulenter, Bestyrelses- eller Advisory board formænd og medlemmer, at hjælpe SMV´ere med forretningsudvikling, ejer-/generationsskifte eller turnaround.

Direktør Steen Holm:

“At stifte og udvikle virksomhed, er som at bygge et hus.
Du skal beslutte hvilke materialer du vil anvende, hvilken kvalitet, murer, tømrer, maler du vil bruge, placering, finansiering etc.
På samme måde laves strategi- og forretningsplaner for en virksomhed, så den når sine mål.”

“Når du skal sælge eller generationsskifte en virksomhed, så er det som at sælge et hus. Det skal males, repareres og gøres attraktivt. Virksomheden skal gøres sund, velindtjenende, effektiv, gøres uafhængig af ejer, have moderne ledelse og et professionelt udseende.”

Værdisæt:

Integritet - Eksklusivitet - Pragmatik

▶ 01. Strategi og Forretningsplan giver bonus

▶ 02. Salg og Generationsskifte bør forberedes godt

▶ 03.Redning af kritisk underskudsgivende virksomhed

▶ 04. Virksomheder med eksterne kompetencer skaber bedre resultater

▶ 05. Strategi og forretningsplan er som en plan når man skal bygge et hus