15 års direktør erfaring

Kommerciel og resultat orienteret med over 25 års ledelseserfaring (58 år)

Strategi & Forretningsplaner

Virksomhedsdrift, Ledelse, Forretningsudvikling

Lean & Effektivisering

Udvikling, Optimering

Virksomhedskøb & Integration

Aftaler, Kontrakter

Erfaring

Partner Erik Donner startede som management trainee indenfor shipping i 1987 og har herefter arbejdet sig op til en række forskellige direktørposter i danske og internationale virksomheder, med jobs i både Danmark og udlandet.

Han er en dygtig markedsanalytiker, hvorigennem han ser og udnytter de muligheder der ligger foran virksomheden, har udarbejdet strategi og forretningsudvikling for helt nystartede virksomheder inkl. opbygning af organisationen. Han har etableret partnerskaber, samarbejdsaftaler og udfærdiget langvarige kontrakter samt håndteret store komplicerede virksomhedssalg med overdragelse af aktiver for over 2 mia kr.

Han har opbygget og udviklet selskaber samt gennemført effektivisering/optimering med henblik på driftsbesparelser og øget indtjening. Det er bl.a. gjort igennem et Lean projekt på teknisk drift hvor der blev opnået besparelse på 15%.

+25 års erfaring fra transport- og energisektoren med international handel. Resultatorienteret med struktureret tilgang til opgaverne. Erfaring fra store internationale børsnoterede virksomheder samt nystartede mindre virksomheder med 8-20 ansatte.

Uddannelser

IT kundskaber

MS Office

Sprog

Engelsk & Norsk på forhandlingsniveau

CV

Personligt

Erik Donner bruger sine evner til at hjælpe med at etablere klare mål og udarbejde resultatgivende handlingsplaner på en struktureret og overskuelig måde.

Værdi

Vision

Alle virksomheder har positiv vækst og god indtjening.

Mission

GreveHolm Consult´s formål er som Rådgivere, Virksomheds-konsulenter, Bestyrelses- eller Advisory board formænd og medlemmer, at hjælpe SMV´ere med forretningsudvikling, ejer-/generationsskifte eller turnaround.

Partner Erik Donner:

Jeg har stor erfaring med at opbygge og drive en virksomhed fremad, gennem mange år som kommerciel ansvarlig leder med fokus på indtjening og afkast.

For at opnå et positivt resultat i din virksomhed på alle fronter, er det vigtigt at være bekendt med hvor virksomheden står i dag og hvor man gerne vil hen. Der skal sættes mål, laves handlingsplan og implementeres – dette har været mit arbejde og ansvar som direktør.

Organisationen anser jeg for at være blandt de vigtigste ressourcer i virksomheden, at få den sammensat samt bruge kompetencerne rigtigt vil give større engagement og dermed bedre resultater og trivsel i din virksomhed.      

Jeg er som person meget målrettet og resultatorienteret, hvor jeg ser effektivisering og optimering som vigtige elementer til at opnå de ønskede resultater.

Jeg vil se det som en virkelig interessant opgave at være sparringspartner for din virksomhed, hvor vi sammen kan få prioriteret dine ønsker og gøre dem til en realitet.

Værdisæt:

Integritet - Eksklusivitet - Pragmatik