Strategisk forretningsudvikling Salgsmodning Generationsskifte

Ønsker du vækst, forretningsudvikling, øget indtjening eller strategi for din SMV virksomhed, så  er en af vores virksomhedskonsulenter med succesfuld direktør erfaring svaret.

Vi har hjulpet +50 virksomheder.

Vi er landsdækkende og arbejder som rådgivere & sparringspartnere til virksomhedsejere samt som bestyrelses- & advisory board formænd og medlemmer.

Strategisk forretningsudvikling

Det starter ved etablering af en virksomhed. Der er behov for gennemtænkte og nedskrevne strategi- og forretningsplaner inden man går i gang med hjemmeside, visitkort, brochurer etc. Etablerede virksomheder har også brug for strategi- og forretningsplaner, der i nogle tilfælde skal etableres og i andre justeres til. Det er vigtigt for en virksomhed at den indgående kender sit eksistens- og vækstgrundlag, hvor og hvordan der tjenes penge samt sin rolle i markedet.

Mål og gennemarbejdede planer afstedkommer ofte behov for udvikling i form af effektivisering, digitalisering og forandringer, hvilket kræver ekstra ressourcer i en periode. Men herefter kommer resultaterne i form af øget konkurrenceevne og indtjening.

Succes

Rådgivning & Sparring

Når du som ejer og/eller direktør sidder alene på dit kontor eller i din position, så er du afskåret fra fuld information. Hverken medarbejdere, omverden eller familie fortæller alt det du egentlig har behov for at vide. End ikke når du spørger. En anden umulig udfordring er at se virksomheden og sig selv udefra. Det kan vi objektivt.

Værdi

Bestyrelses- & Advisory board arbejde

Vi arbejder i en bestyrelse, vi sidder ikke i den. Vores virksomhedskonsulenters tilgang er samarbejde med henblik på udvikling og skabelse af de bedste resultater i virksomheden. En bestyrelse bør være bidragende, værdiskabende og sammensat af forskellige kompetencer, der hver især bidrager i bestyrelsen og sideløbende hjælper virksomhedens direktion og evt. medarbejdere inden for sine kompetencer og specialer.

Generationsskifte og Modning til salg

Salg og  generationsskifte af virksomhed skal forberedes godt for at blive en succes, og det handler i begge tilfælde om at gøre virksomheden attraktiv for købere, långivere og investorer. En attraktiv virksomhed ser professionel ud, har vist gennem flere år at den kan tjene penge (min. 5% af omsætning) og den skal være veldokumenteret, have moderne ledelse, organisation, processer og arbejdsgange.

Du skal forberede dig på det tager 5-8 år og at det koster penge, men det er en investering. Såfremt der ikke er penge og heller ikke særlig indtjening, så er det opgave nummer ét. Der skal bruges penge til evt. udbetaling af kassekredit og lån, arvinger, pension, rådgiver/virksomhedskonsulent, forretningsudvikling, advokat, revisor og skatteekspert. Dertil skal det forventes at køber ikke er enig i værdiansættelse af virksomheden, aktiver og lager

Det tager tid at finde den rigtige køber, og når køber er fundet, så skal der for det meste findes finansiering. Her er indtjening i fuld fokus. Uden indtjening, ingen finansiering, og de fleste købere vil i det tilfælde værdiansætte virksomheden til  0 kr.

Når nye skal tage over, så er det en omstillingsproces der tager tid. Processer og arbejdsgange skal ofte ændres, og der skal lægges en plan for overdragelse af ejer- og lederskab samt opgavefordeling.

Dertil har ejer/sælger ofte personligt brug for god tid til at vænne sig til den nye situation, hvilket et sparringsforløb med en erfaren virksomhedskonsulent kan hjælpe med til.

Turnaround - Krisehåndtering

Vi går hurtigt ind og finder virksomhedens største udfordringer, laver en plan og får i fællesskab med ejeren/direktøren rettet op. Og det kan lade sig gøre på 3-12 måneder! Der kan være mange årsager til en virksomhed havner i uføre. Overordnet kan årsagen være manglende salg, manglende sammenhæng i indtjening og omkostninger, manglende effektivitet, manglende kontrolfunktioner, manglende opfølgning på nøgletal, for store lagerbindinger og sidst men ikke mindst udfordringer i pengestrømme og likviditet.

Med systematik, analyse og risikovurdering, finder vi de største udfordringer relativt hurtigt. Herefter skal der eksekveres og følges op, og på den måde får de fleste virksomheder mulighed for overlevelse og ny fremtid med forretningsudvikling til glæde for ejere, medarbejdere, kunder, leverandører og samfundet.

▶ 01. Strategi og Forretningsplan giver bonus

▶ 02. Salg og Generationsskifte bør forberedes godt

▶ 03.Redning af kritisk underskudsgivende virksomhed

▶ 04. Virksomheder med eksterne kompetencer skaber bedre resultater

▶ 05. Strategi og forretningsplan er som en plan når man skal bygge et hus

GreveHolm Consult offers

Work at the board and Business Consulting
to boards, company owners & executives

Business Development – Company sale preparation / M&A – Turnaround

Strategies
Company-, Business-, Marketing- & Plans

Analysis/BI
Financial &
Commercial

Digitalization
Administration &
Processes

Branding
Communication and Presentation